Веб-сајтот е во изработка.

Во меѓувреме, за да се информирате за нашата работа посетете го постојниот веб-сајт.

КВИР ЦЕНТАР Скопје, Здружение за
сексуални и родови малцинства

ул. „Никола Тесла“ бр. 2/1-10
Скопје, Република Северна Македонија
+389 76 480 123
info [@] skc.mk