Премини на содржината

Вознемирувањето и насилството врз ЛГБТИК луѓето во пораст

Сѐ повеќе ЛГБТИК луѓе во Европа се отворени за тоа кои се. Во исто време, тие се соочуваат со повеќе насилство, малтретирање и заплашување отколку порано. Ова е особено точно за помладите ЛГБТИК луѓе, кои се особено ранливи. Ова се дел од наодите од последното истражување на Агенцијата за фундаментални права на ЕУ (ФРА), врз основа на одговорите на повеќе од 100.000 ЛГБТИК луѓе низ Европа.

Извештајот ‘ЛГБТИК еднаквоста на крстопат: напредок и предизвици’ ги прикажува искуствата, погледите и предизвиците со кои се соочуваат ЛГБТИК луѓето во Европа. Исто така, ги истакнува промените од претходните истражувања на ФРА во 2019 и 2012 година.

Наодите откриваат знаци на бавен, но постепен напредок. Иако дискриминацијата на ЛГБТИК луѓето останува висока, таа постепено се намалува. Училиштата попозитивно и попроактивно се справуваат со ЛГБТИК прашањата, а младите се чувствуваат повеќе поддржани од нивните наставници и врсници. Сепак, заплашувањето, малтретирањето и насилството достигнаа високи нивоа.

Клучните наоди од истражувањето вклучуваат:

 • Отвореност: повеќе од 1 од 2 лица сега се отворени за својата сексуална ориентација, родовиот идентитет и изразување, како и половите карактеристики. Но, повеќето сè уште избегнуваат јавно да се држат за рака со партнерот од ист пол поради страв дека ќе бидат нападнати.
 • Дискриминација: повеќе од 1 од 3 лица се соочуваат со дискриминација во секојдневниот живот поради тоа што се. Има мало намалување од 2 од 5 лица во 2019 година. Сепак, дискриминацијата останува невидлива бидејќи само 1 од 10 лица пријавува инциденти.
 • Насилство: повеќе од 1 од 10 лица доживеале насилство во 5-те години пред истражувањето, нешто повеќе отколку во 2019 година. Нападнати биле повеќе од 1 од 3 интерсексуалци.
 • Вознемирување: повеќе од 1 од 2 лица биле жртви на малтретирање мотивирано од омраза, за разлика од 1 од 3 лица во 2019 година. 2 од 3 интерсексуалци и транс лица биле малтретирани.
 • Заплашување: повеќе од 2 од 3 лица велат дека биле малтретирани на училиште, во сите генерации и во сите земји на ЕУ. Ова е нагло зголемување во споредба со 1 од 2 лица во 2019 година.
 • Образование: училиштата се занимаваат со ЛГБТИК прашања почесто од порано. Повеќе од 1 од 5 ЛГБТИК ученици сега велат дека нивното училиште позитивно се справило со проблемот.
 • Ментално здравје: повеќе од 1 од 3 лица размислувале за самоубиство. Над половина од транс, небинарни и родови различни луѓе велат дека имаат самоубиствени мисли.
 • Практики на „конверзија“: 1 од 4 лица велат дека биле принудени да поминат низ практики на конверзија за да ја променат својата сексуална ориентација или родов идентитет и изразување.
 • Влади: Само 1 од 4 лица смета дека нивните влади се борат против предрасудите и нетолеранцијата кон ЛГБТИК луѓето, во споредба со 1 од 3 лица во 2019 година.

Извештајот, исто така, нагласува дека искуствата на ЛГБТИК луѓето значително се разликуваат низ ЕУ и секоја група се соочува со различни предизвици.

Интерсексуалците, транс, небинарни и родово некомфорните лица се соочуваат со поголемо малтретирање и насилство. Поголема е веројатноста истите лица да се соочат со проблеми со менталното здравје и да имаат самоубиствени мисли. Тие, исто така, имаат поголема веројатност да станат бездомници и да се борат за пристап до медицинска нега. Ова важи и за ЛГБТИК лицата со попреченост, во финансиски тешкотии или за членовите на етнички, расни или други малцински групи.

Наодите од истражувањето ќе ја поддржат Европската комисија да ја оцени нејзината Стратегија за ЛГБТИК еднаквост и да помогне во унапредувањето на политиките за заштита и промовирање на основните права на ЛГБТИК луѓето. ФРА ги повикува владите да преземат акција:

 • Криминал од омраза: да се спроведе култура на нула толеранција кон насилство и малтретирање на ЛГБТИК луѓето. Да се инвестира во обука на полицијата за да се осигура дека тие ќе го препознаат, евидентираат и соодветно истражат криминалот од омраза на ЛГБТИК, така што жртвите ќе се чувствуваат безбедно да пријават напади и ќе бидат третирани на фер начин. Да се разгледаат мотивите за пристрасност како отежнувачки фактори во текот на кривичната постапка.
 • Дискриминација: справување со дискриминацијата во сите области со усвојување на Директивата за еднаков третман на ЕУ и Директивите за стандарди на телата за еднаквост. Да се овластат и обезбедат соодветни ресурси на телата за еднаквост за да можат подобро да ги поддржат жртвите.
 • Онлајн омраза: справување со онлајн кампањите за омраза и дезинформации против ЛГБТИК луѓето. Решавање на ризикот од пристрасност во алгоритмите и одговорноста на дигиталните платформи според правото на ЕУ.
 • Образование: училиштата да бидат безбедни и поддржувачки средини за учење за сите деца. Справување со малтретирањето и обезбедување дека образовните наставни програми и системи се градат според најдобрите практики промовирани од ЕУ.
 • Здравствена заштита: безбеден пристап до квалитетна здравствена заштита, вклучително и поддршка за менталното здравје. Крај на практиките на „конверзија“ и невиталните медицински интервенции.

Цитат од директорот на ФРА Сирпа Раутио: „Да се биде отворено ЛГБТИК во Европа не треба да биде борба. Иако постојат знаци на напредок, заплашувањето, малтретирањето и насилството остануваат постојани закани. Време е решително да се дејствува и да се продолжи со напредокот што го постигнавме, така што сите во ЕУ ќе се третираат еднакво и ќе можат да живеат со достоинство и почит.”

Цитат од Комесарот за еднаквост Хелена Дали: „Наодите од истражувањето на ФРА даваат непроценливи податоци за доживеаните искуства на ЛГБТИК луѓето низ Европа. Тие ни помагаат да го идентификуваме напредокот што го постигнавме и да ги истакнеме предизвиците што допрва претстојат. Ги охрабрувам сите земји членки да ги користат податоците за да испорачаат цврсти политики за да се спротивстават на дискриминацијата и да ги заштитат правата на сите ЛГБТИК луѓе.”

Ова истражување се базира на наодите од над 100.000 испитаници од сите 27 земји на ЕУ, Албанија, Република Северна Македонија и Србија.

Сподели на...